Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Wie ich mein Leben Jesus übergebe

Hoe ik mijn leven aan de Heer Jezus overgeef

U heeft ingezien, dat u de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, nodig hebt om het eeuwige leven te ontvangen. Het onderstaande stukje kan u helpen om de noodzakelijke stappen te zetten, zodat u daarna er zeker van kunt zijn, door de Heer Jezus te zijn aangenomen.

PDF-Download mehr  

Erfahrungen beim Vortrag: "Was war der Stern von Bethlehem"

Belevenis bij de lezing: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

Pas geleden – het was zondag 15 november 2015 – had ik in een Iraanse christelijke samenkomst mijn powerpoint lezing over het thema van mijn pas verschenen boek: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

PDF-Download mehr  

Interview von "Licht im Osten" mit Werner Gitt

Interview voor het Russische tijdschrift „geloof en leven“

V1: Kunt u iets over uw familie vertellen, zodat wij een voorstelling hebben. Waar bent u geboren en waar hebt u uw kinderjaren doorgebracht?

PDF-Download mehr  

Was ist der Mensch?

Wat is de mens?

Wat is de mens dat U aan hem denkt, en het mensenkind dat U naar hem omziet?

Psalm 8:5

PDF-Download mehr  

Das geniale Rettungsfloß

Het geniale reddingsvlot

Wereldwijd zijn er ongeveer 13.000 mierensoorten. Overstromingen na hevige regenval kunnen bestaande bedreigingen in gang zetten en een hele mierenkolonie uitroeien. 

PDF-Download mehr  

Benutzte Gott die Evolution als Schöpfungsmethode?

Gebruikte God de evolutie als scheppingsmethode

Veel christenen hebben vrede gesloten met de evolutieleer en zijn tot de opvatting gekomen dat God door evolutionaire processen de wereld en al het leven schiep. Hoe moeten wij deze zogenaamde ‘theïstische evolutie‘ Bijbels duiden?

PDF-Download mehr  

Der ungleichste Tausch

De meest ongelijke ruil

Onvergetelijk is voor mij die periode uit mijn schooltijd waarin we met groot enthousiasme postzegels verzameld hebben. Vóór het begin van de lessen op school gingen we in een gemetselde schacht zitten, die tot de kelderramen van de school hoorde.

PDF-Download mehr  

Die geniale Schöpfung

De geniale schepping

Een blik in het gebied van de levende wezens toont ons hoe complex en doelgericht alle details zijn uitgevoerd. Van de totale werking van de organen (bijv. hart, lever en nieren) hangt in de meeste gevallen het leven af. 

PDF-Download mehr  

Wie kam es zum Atheismus in den Naturwissenschaften?

Hoe ontstond het atheïsme in de natuurwetenschappen?

Voor wetenschappers, zoals de grondlegger van de klassieke werktuigkunde Isaak Newton, was  het heelal een duidelijke verwijzing naar de wijsheid van God. Maar hoe kon het tot een triomftocht van het atheïsme komen, juist in de natuurwetenschappen?

PDF-Download mehr  

Eine wahre Storchengeschichte

Een echt gebeurd verhaal over een ooievaar

Ik zou dit echt gebeurde verhaal voor onzin hebben afgedaan wanneer ik dit niet zelf zou hebben beleefd.

In het begin van de twintiger jaren (1920) zag men op een boerderij in het Samland (noordelijk Oostpruisen) vaak een ooievaar in een plechtige houding rondwandelen. Het hele gezin hield van de vogel en gaf hem te eten. Dit gezin was heel bijzonder op deze huisvriend gesteld.

PDF-Download mehr  

Der Stern von Bethlehem

De ster van Bethlehem

In deze wereld zijn er veel catastrofes geweest. Maar wat was de allergrootste catastrofe? Was het de ondergang van de Titanic of de Tweede Wereldoorlog? De allergrootste catastrofe was de zondeval in de hof van Eden.

PDF-Download mehr  

Wunder und Wunderbares

Wonderen enwonderlijke dingen

Zoals de titel al vermeldt, gaat het in dit boek om wonderen en wonderlijke dingen. Onder wonderen verstaan wij al die gebeurtenissen, die de Bijbel als daden en tekenen van God meedeelt, die wij toch normaal gesproken niet op die manier beleven.

Wonderen-en-wonderlijke-dingen.pdf

Wozu gibt es Sterne?

Waartoe zijn er sterren?

Waarom zijn er sterren? Ik geloof dat we er allen wel eens over nagedacht hebben als we ’s avonds laat gaan wandelen en de nachtelijke hemel zien met de vele sterren. En dan stelt men zich de vraag: waarom zijn die er eigenlijk, waartoe dienen ze, wie heeft ze gemaakt of zijn die uit zichzelf ontstaan? Vele vragen komen er op wanneer wij naar deze sterrenhemel kijken. Daarom hebben wij dit thema: waarom zijn er sterren?

PDF-Download mehr  

Erlebnis in Kanada

Wanneer God een plan heeft
- Een bijzondere belevenis in Canada

PDF-Download