Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Der ungleichste Tausch

De meest ongelijke ruil

Onvergetelijk is voor mij die periode uit mijn schooltijd waarin we met groot enthousiasme postzegels verzameld hebben. Vóór het begin van de lessen op school gingen we in een gemetselde schacht zitten, die tot de kelderramen van de school hoorde. Daar pasten wij in die tijd met zijn tweeën in, en hier waren we beschut voor windvlagen, die onze postzegels konden laten wegvliegen. We waren heel goed op de hoogte van de waarde van de zegels en dus was er hier met grote nauwkeurigheid een ruilhandel die voortdurend op gelijkheid lette. Soms moesten er drie of vier zegels voor één kostbare worden geruild om goed zaken te doen..

Deze geschiedenis is voor mij een vergelijk geworden, want de Heer Jezus is ook Iemand die ruilt. Maar bij Hem gaat het helemaal niet om postzegels en al helemaal niet om gelijkheid. Hij wil graag met ons mensen een ‘ruilhandel‘ beginnen, die met recht als de meest unieke ruil kan worden aangeduid. Als de Heer Jezus de zondaars roept en zij naar Hem luisteren en Hem hun zonden belijden dan neemt Hij hen hun zondenlast af. Dat beleefde ook Zacheüs, de oppertollenaar en bedrieger. Toen hem alle schuld was vergeven en hij een nieuw leven begon, zei de Heer Jezus tegen hem: ‘Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen‘ (Lukas 19:10). Met andere woorden: hij werd rijk gezegend doordat hij een burger van de hemel werd! Wat een ruil! De Heer Jezus ruilt onze zonden in tegen de hemel. Een groter waardeverschil kan men zich niet meer voorstellen.

Wat erg voor elk mens die deze ruil niet doet! Wees wijs en ga in op de door de Heer Jezus aangeboden ‘ruilhandel‘. Je verliest al je schuld en ontvangt de hemel.

Hebt u deze ruil nog niet gedaan?

In de Heer Jezus is al het heil te vinden.

'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit Mijn hand‘

Johannes 10:27-28

Dr. Werner GITT