Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Benutzte Gott die Evolution als Schöpfungsmethode?

Gebruikte God de evolutie als scheppingsmethode

Veel christenen hebben vrede gesloten met de evolutieleer en zijn tot de opvatting gekomen dat God door evolutionaire processen de wereld en al het leven schiep. Hoe moeten wij deze zogenaamde ‘theïstische evolutie‘ Bijbels duiden?

Het gedachtesysteem ‘theïstische evolutie‘ zet het evangelie ronduit op zijn kop. Volgens de Bijbel schiep God door Zijn almacht en wijsheid een zeer goede, dus een kant en klare en volmaakte schepping. Daarna kwam als gevolg van de zonde van Adam, de dood in deze wereld. Vanwege deze zondeval hebben wij allen een Redder nodig. Juist voor dat doel kwam de Heer Jezus in de wereld om schuldige zondaars te verlossen en eeuwig leven te geven. In het evolutiesysteem heeft de dood een totaal andere functie, namelijk: de dood is de vereiste en voortdurende gids bij de hogere ontwikkeling. De tegenstelling tot de Bijbel is groot.

Veronderstelt men een theïstische evolutie, dan zou God zich met de vijand ‘dood‘ hebben bediend om leven te scheppen. En dat is - Bijbels gezien – een absurd en ongoddelijk idee. Het bestaan van de dood wordt daarmee vóór de zondeval geplaatst en daarmee wordt het evangelie uitgehold en onbetekenend. Ook is er het volgende te bedenken: De fossielen representeren dood, lijden en enorm bloedvergieten. Als zij niet door catastrofale gebeurtenissen, in het bijzonder de zondvloed, ontstaan zijn, maar in miljoenen jaren zich vormden, dan moet de dood al vóór de zondeval ontstaan zijn. In gesprekken met aanhagers van de theïstische evolutie valt op dat zij veel gedeeltes van de Bijbel niet serieus nemen, veranderen of helemaal ongeldig verklaren. Het compromis met de evolutie betekent dat belanrijke Bijbelse uitspraken worden opgegeven.

Bent u zich er wel van bewust hoe zeer de evolutieleer het denken van vandaag beïnvloed heeft?

De evolutieleer is een goddeloze leer

Psalm 14 vers 1

Dr. Werner GITT