Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Tschechisch


Wie ich mein Leben Jesus übergebe

Jaká je cesta k zachraňující víře?

Pročtením tohoto letáku jste dospěli k jistotě, že chcete také patřit Ježíši. Bible říká, že ten, kdo patří Ježíši, má věčný život a tím také získává občanství v nebi (List Filipským 3,20): „Kdo věří v Syna [Božího], má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává“ (Jan 3,36).

PDF-Download mehr