Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Tschechisch


Fragen von BTM (einer tschechischen Zeitschrift) an Prof. Werner Gitt

Rozhovor prof. Wernera Gitta pro Brněnskou tiskovou misii (BTM)

1. Jaká byla Vaše osobní cesta k Bohu?

Když jsme po válce bydleli v Saaße, malé vesnici v Dolním Sasku, konala jedna zdravotní sestra ve svém malém jednopokojovém bytě každou neděli dětskou besídku. Děti z vesnice mne tam pozvaly. Poprvé ve svém životě jsem slyšel příběhy o Ježíši.

PDF-Download mehr  

Wie ich mein Leben Jesus übergebe

Jaká je cesta k zachraňující víře?

Pročtením tohoto letáku jste dospěli k jistotě, že chcete také patřit Ježíši. Bible říká, že ten, kdo patří Ježíši, má věčný život a tím také získává občanství v nebi (List Filipským 3,20): „Kdo věří v Syna [Božího], má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává“ (Jan 3,36).

PDF-Download mehr