Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Die geniale Schöpfung

De geniale schepping

Een blik in het gebied van de levende wezens toont ons hoe complex en doelgericht alle details zijn uitgevoerd. Van de totale werking van de organen (bijv. hart, lever en nieren) hangt in de meeste gevallen het leven af. Onklare, zich pas ontwikkelende of halfklare organen zijn waardeloos. De evolutie ontvouwt als verklaringsmodel, omdat ze geen objectieve perspectieven in de richting van een later eenmaal functionerend orgaan kent.

Veel trekvogels beschikken over een automatische piloot, die hen onafhankelijk van de weersgesteldheid en van dag en nacht trefzeker naar het doel brengt. De kleine goudplevier bijv. vliegt van Alaska naar Hawaii om daar te overwinteren De behoefte aan energie van 70 gram vet voor de 4500 kilometer lange reis is heel precies gecalculeerd en met 6,8 gram reserve vet is er zelfs in het geval van tegenwind in alles voorzien.

Enkele microscopisch kleine bacteriën hebben ingebouwde elektromotoren. Op een onvoorstelbare kleine ruimte van zegge en schrijve slechts zes miljardste vierkante millimeter beschikt de kolibacterie over zes van zulke motoren, een eigen elektriciteitscentrale voor de stroomvoorziening en een niet gering aantal van chemische fabrieken.

Bij het bekijken van slechts deze enkele voorbeelden, stelt ieder weldenkend mens de vraag naar de oorsprong van al deze geniale concepten. De evolutie is door de natuurwetten van de informatie weerlegd. De conclusie van een creatieve Schepper is daarom dwingend. De Bijbel benoemt de Persoon van de Schepper: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God‘ (Johannes 1:1). En dit Woord is de Heer Jezus! 

Wat fascineert u in het bijzonder aan de schepping?

Hoe wonderbaar zijn Uw werken!

Psalm 66:3

Dr. Werner GITT