Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Der Stern von Bethlehem

De ster van Bethlehem

In deze wereld zijn er veel catastrofes geweest. Maar wat was de allergrootste catastrofe? Was het de ondergang van de Titanic of de Tweede Wereldoorlog? De allergrootste catastrofe was de zondeval in de hof van Eden. De eerste mensen scheidden zich van God af en verkregen daarmee de eeuwige verlorenheid. De zondeval is de oercatastrofe en dus ook de kerncatastrofe voor al de catastrofes die in de wereld plaats vinden. Maar God wil niet dat wij verloren gaan en zo heeft Hij het initiatief genomen voor een reddingsplan met een heel persoonlijke Redder.

Gods reddingsplan wordt op 10 verschillende manieren bekend gemaakt. Op viervoudige wijze kondigt God de komst van de Redder vóór Zijn komst aan en op zesvoudige wijze daarna. ...