Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Holländisch


Erfahrungen beim Vortrag: "Was war der Stern von Bethlehem"

Belevenis bij de lezing: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

Pas geleden – het was zondag 15 november 2015 – had ik in een Iraanse christelijke samenkomst mijn powerpoint lezing over het thema van mijn pas verschenen boek: ‘Wat was de ster van Bethlehem?‘

Natuurlijk sprak ik daarbij uitvoerig over de reis van de Wijzen uit het Oosten en zei daarbij dat deze Wijzen uit hun vaderland kwamen – het huidige Irak en Iran. Niemand van de theologen (hogepriesters, Schriftgeleerden, farizeeën) in Israël gingen op weg om de pasgeboren Messias op te zoeken. De Heer Jezus zou hen later verklaren: ‘Want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, want u zelf gaat niet naar binnen en hun die willen binnengaan, laat u niet toe binnen te komen‘ (Mattheüs 23:13b).

En toen legde ik uit dat die Wijzen uit hun land een verre, vermoeiende reis begonnen om de Koning der Joden op te zoeken en Hem te aanbidden.

Doe het toch nu precies zoals die mensen uit jullie vaderland het toen ook deden. Kom naar de Redder en neem Hem aan. Bekeer u tot Hem en dan hebt u de hemel gewonnen!

En wat gebeurde er? 19 Iraniërs – overwegend jonge mensen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar met een moslimachtergrond, bekeerden zich tot de Heer Jezus om Hem te volgen. Opvallend is dat de meesten van hen pas twee- of driemaal in de samenkomst waren geweest. Ongeveer vier of vijf van hen waren voor de eerste keer naar de samenkomst gekomen. Wat een wonder van God dat Hij deze wonderbaarlijke geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten gebruiken zou om de aanwezige Iraniërs tot Zich te trekken. Dat had ik van te voren helemaal niet gedacht. Ik ondervond het pas naderhand, alsof de Heer Zelf mij de gedachte op het juiste moment zou hebben ingegeven om het hen zo te zeggen. Dank zij onze Heer Jezus Christus, Die ook een Heer van onze gedachten is.

Werner Gitt