Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Beiträge zum Download

Beiträge in Ungarisch


Durch Traktate noch rechtzeitig zu Jesus gefunden

Még idejében megtaláltuk Jézust – traktátusok segítségével

Eredeti cím: Durch Traktate noch rechtzeitig zu Jesus gefunden
Fordította: Máté Zsuzsa (2020. február)

Csak ámulni tudok azon, amit Isten tett velem, és ahogyan vezetett. Az elmúlt több mint kilencven év során életem útja sok problémán és nagy szenvedéseken át haladt. Most viszont már húsz éve Jézusé vagyok. Odessza közelében születtem, mint gyermek kerültem el Warthegauba (Lengyelország). A második világháború után az oroszok bennünket, németeket elhurcoltak Szibériába. Kényszermunkát végeztem, súlyos diszkriminációban volt részem, és tíz évig voltam politikai fogságban. Ez alatt bányában kellett dolgoznom. Ezek voltak életem meghatározó eseményei.

Édesanyám hívő volt, a nagyszüleim pedig misszionáriusok, de a szellemi élet számomra sokáig idegen volt. 1979-ben, akkor már feleség és anya voltam, a családommal kivándorolhattunk Németországba. A nagyobbik fiam, Vaszja a Vörös Hadseregben szolgált, ő nem jöhetett velünk. A férjem hamarosan meghalt, attól fogva egyedül kellett helytállnom. Még gyerekkoromból valahogyan bennem volt annak a tudata, hogy meg kell térnem. De az nem volt világos előttem, hogyan. 1999-ben találkoztam egy fiatal nővel, aki városunkban (Neustadt an der Weinstraße) traktátusokat osztogatott. Beszélgettem vele, elolvastam a traktátusokat, és három napig sírtam. Azután megtörtént, tudtam, hogy az Úr elfogadott. Akkori ismerőseim, akiknek beszéltem erről, nem értettek meg. A városi misszióban viszont voltak olyan nőtestvérek, akik között megtaláltam szellemi otthonomat.

2019 nyarán az unokáim Oroszországba készültek, ugyanis nagyobbik fiam Szibériában, Omszk közelében élt. Biztos voltam benne, hogy a kilencven évem ellenére is velük kell mennem. Még egyszer látni akartam Vaszját, és segíteni akartam az unokáimnak orosz nyelvtudásommal. Bár a korom miatt sokan megpróbáltak lebeszélni a nagy igénybevétellel járó repülésről, 2019 augusztusában mégis megtettem a majdnem 8.000 km-es utat Moszkván keresztül Omszkba. Néhány hetet a fiamnál töltöttem, és bizonyságot tehettem neki arról, amit bennem az Úr elvégzett. Nálam volt Werner Gitt több különböző traktátusa, és Vaszja, akitől teljesen idegen volt a keresztyén hit, nézegetni kezdte ezeket. Werner Gitt írásai nagy hatással voltak rá.

Három nappal azután, hogy visszaérkeztem Németországba, telefonon beszéltünk, és Vaszja örömmel újságolta, hogy elolvasta a traktátusokat, és most már imádkozik is. Egy nappal később megint hívtak Omszkból, és értesítettek, hogy a fiamnál hirtelen szívhalál következett be. Csak 63 éves volt. Kimondhatatlanul fájt, de ott volt Isten vigasztalása. A fiam megmenekült! Milyen nagy Isten hűsége, hogy engem az én koromban még egyszer elvitt Szibériába, és megmutathattam a fiamnak a Jézushoz vezető utat. A sok szenvedés ellenére, amelyben részem volt, nagy hála van a szívemben az én Uram és Megváltóm iránt.

Maria Restschikow, D-67434 Neustadt an der Weinstraße (Deutschland)