Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Lettische Verteilschriften

 Share

Living Waters

Labs cilvēks

Beinahe jeder denkt von sich, ein guter Mensch zu sein. Die einen sagen, dass sie fleißig waren und anderen geholfen haben. Andere verweisen darauf, dass sie keine ernsten Verfehlungen begangen haben und halten sich deshalb für gute Menschen. Doch die Frage, die Sie sich stellen sollten, lautet: Bin ich damit auch gut genug, um in den Himmel zu kommen?

Sie können leicht herausfinden, ob Sie es sind, wenn Sie die zehn Gebote (2. Mose 20,1-17) durchgehen.

 

8 Seiten, Best.-Nr. 38-17, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Labs cilvēks

Vai tu esi labs cilvēks?

Vairums cilvēku uzskata sevi par labiem cilvēkiem. Daži teic, ka viņi ir ļoti centīgi un pat palīdz citiem. Citi apgalvo, ka neko tādu ļoti sliktu nav izdarījuši, un tādēļ viņi uzskata sevi par labiem cilvēkiem. Bet jautājums, kuru tev vajadzētu uzdot ir šāds – Vai es esmu pietiekoši labs, lai nokļūtu Debesīs?

To tu vari uzzināt, vai esi labs cilvēks!

Tu vari to viegli uzzināt, aplūkojot Dieva 10 likumus (baušļus) (2. Mozus 20:1-17)

1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs… Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

Vai Dievam pieder pirmā vietā tavā dzīvē? Jēzus teica: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.” (Mateja 22:37). Šai mīlestībai ir jāatrodas augstāk par mūsu mīlestību uz saviem vecākiem, brāļiem un māsām, un draugiem.

2. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes.

Varbūt tu neesi darinājis elkus no koka vai akmens, bet, iespējams, tu savā prātā esi izveidojis nepareizu priekšstatu par Dievu. Maldīgi priekšstati par Dievu attur tevi nākt pie dzīvā Dieva.

3. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt.

Vai esi lietojis Dieva vārdu lamājoties, vai arī esi izsmējis Dievu? Bībele saka: “Tas Kungs to neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.” (2. Mozus 20:7)

4. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.

Tieši tāpat kā Dievs pabeidza radīšanu sešās dienās un atpūtās septītajā dienā, arī mums ir nepieciešama viena diena nedēļā, lai būtu mierā. Mums ir jāveltī viena diena nedēļā, lai pagodinātu Dievu.

5. Godā savu tēvu un savu māti.

Mēs negodājam savus vecākus, ja mēs kā bērni viņiem nepaklausām, runājam par viņiem sliktu, necienām viņus un nerūpējamies par viņiem, kad viņi ir kļuvuši veci.

6. Tev nebūs nokaut.

Tu varbūt sacīsi, ka esi ievērojis šo bausli. Padomā par to, ko Jēzus teica:

“Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet, kas saka uz savu brāli: ģeķis! – tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: bezdievis! – tas sodāms elles ugunī.” (Mateja 5:21-22)

Jānis paskaidro tālāk:

“Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību.” (1.Jāņa 3:15)

Jo Dieva priekšā naida pilna sirds ir tikpat slikta kā slepkavība. Mēs pārkāpjam šo bausli, ja mūsu sirdī ir ļauna attieksme.

7. Tev nebūs laulību pārkāpt.

Bībele runā, ka laulības pārkāpēji un seksuāli netikumīgi cilvēki neieies Dieva valstībā. (1. Korintiešiem 6:9). Jēzus sacīja:

“Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” (Mateja 5:28)

Vai tu esi kādreiz ar iekāri skatījies uz pretējā dzimuma personu, jeb īstenībā pārkāpis laulību?

8. Tev nebūs zagt.

Vai tu esi kādreiz bez atļaujas kaut ko paņēmis no cita cilvēka (piemēram, darbā, skolā, mājās u.c.)? Varbūt tas bija kaut kas pavisam mazs. Nozagtā priekšmeta vērtība nav noteicošā.

9. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

Cik bieži ir jānogalina, lai kļūtu par slepkavu? Tikai vienreiz! Tā pat arī cilvēks, kurš tikai vienreiz melo ir melis. Iespējams, tu neuzskati maldināšanu un viltību par nopietniem grēkiem. Bet Dievs uz to raugās savādāk. Viens vienīgs grēks, nav svarīgi kurš no tiem, ir pietiekams, lai tevi šķirtu no Dieva.

10. Tev nebūs iekārot… neko, kas tavam tuvākam pieder.

Mēs nekad nedrīkstam iekārot kaut ko, kas pieder kādam citam – piemēram, māju, mašīnu, naudu, un pavisam noteikti ne vīru vai sievu. Mēs nedrīkstam būt greizsirdīgi par kāda cita cilvēka dzīvesveidu, bet drīzāk mums jābūt apmierinātiem ar to, kas mums pašiem pieder. Vai tu esi turējis šo bausli?

Kopsavilkumā

Kurš gan var apgalvot, ka ir ievērojis visus baušļus un nav vainīgs neviena no tiem pārkāpšanā? Bībele saka:

“Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Romiešiem 3:23)

Vai tu atpazīsti savu stāvokli? Vai tu atzīsti, ka esi grēkojis un esi vainīgs Dieva priekšā? Vai tas, ka esi grēkojis pret Dievu, tev neliek uztraukties?

Bībele teic, ka mūsu ļaunās uzvedības dēļ mēs esam kļuvuši par Dieva ienaidniekiem (Kolosiešiem 1:21) un Dieva dusmas paliek uz mums (Jāņa 3:36). Daudzi cilvēki domā, ka Dievs ir tik labs, ka Viņš vienkārši neņems vērā mūsu grēkus, bet tas ir neiespējami.

Iedomājieties, ka kāds tiesnesis pievērtu acis uz noziedzīgām darbībām un izvarošanu. Vai jūs viņu uzskatītu par labu tiesnesi? Nē, viņš tiktu uzskatīts par samaitātu, korumpētu.

Dievs nevar būt samaitāts, korumpēts tiesnesis. Tādēļ Viņš sodīs visus slepkavas, zagļus, laulības pārkāpējus, meļus, burvjus, elku pielūdzējus, zaimotājus ellē, mūžīgā soda vietā. (Jāņa atklāsme 21:8)

Īsta mīlestība

Dievs tomēr nevēlas, lai tu nonāktu mūžīgā pazušanā. Viņš ir mīlošs un līdzjūtīgs. Tādēļ Viņš ir sagatavojis veidu, kā tu vari saņemt piedošanu par savām vainām. Viņš aicina tevi nākt pie Viņa un pieņemt Viņa piedošanas un mūžīgās dzīves dāvanu.

Iedomājies – tu stāvi tiesneša priekšā, jo esi izdarījis daudzus pārkāpumus. Pierādījumi ir nepārprotami, un tava vaina ir pierādīta. Visi tavi labie darbi pagātnē nevar atlīdzināt šīs apsūdzības, un tev tiek piespriests naudas sods 500 000 eiro apmērā vai cietumsods. Tev ir tikai pieci centi, un tu nevari samaksāt šo sodu.

Tagad iedomājies, notiek sekojošais – tiesas zālē ir svešinieks, kurš ir dzirdējis visu šo tiesas procesu. Noklausījies spriedumu, viņš nolemj uzņemties sodu uz sevi. Viņš samaksā šo sodu, tiesa to pieņem, jo likuma prasības tiek izpildītas, un tu tiec atklāti atzīts par brīvu cilvēku. Vai tas nebūtu lieliski?

Tieši to Dievs izdarīja tavā labā pirms 2000 gadiem! Bībelē teikts, ka Dievs sūtījis Savu Dēlu Jēzu Kristu uz šo zemi. Jēzus nekad visā savā dzīvē nebija grēkojis. Viņš bija nevainīgs, taču Viņš uzņēmās mūsu vainu un sodu, kad Viņš nomira pie Golgātas krusta. Bībelē teikts:

“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8)

Jēzus nomira pie krusta mūsu grēku dēļ. Dievs pieņēma šo upuri un uzmodināja Viņu no mirušajiem. Tieši tādēļ Jēzus var sacīt:

“Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6)

Vai tu saproti, cik ļoti Dievs tevi mīl? Vai apzinies, ka tu esi vainīgs Dieva priekšā, un ka tev ir nepieciešama Viņa piedošana? Ja tava atbilde ir “Jā”, tad dari to, ko Dievs saka:

“Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti” (Apustuļu darbi 3:19)

Ikviens, kurš atzīstas savos grēkos un vēršas pie Dieva, saņems savu grēku piedošanu. Atgriezies no saviem grēkiem un paļaujies uz Jēzu.

Īsta ticība

Daudzi cilvēki “tic”, ka tāds Jēzus pastāv, bet viņi nav uzņēmuši Viņu kā savu Glābēju. Ir liela atšķirība starp ticību galvā (uzskatiem) un īstu ticību (uzticēšanos).

Ko īsti nozīmē ticēt Jēzum Kristum? Tas nozīmē, ka tu uzticies Jēzum tieši tāpat kā izpletņlēcējs izlec no lidmašīnas 5000 metru augstumā un pilnībā uzticas savam izpletnim.

Uzticēšanās Jēzum ir līdzīga lēkšanai ar izpletni – tas ir uzticēšanās solis. Izlem dzīvot savu dzīvi kopā ar Jēzu, nevis dzīvot grēkā. Lūdz, lai Jēzus piedod tavus grēkus, ienāk tavā dzīvē un vada tevi cauri dzīvei.

“Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Jāņa 1:12)

Ja tu vēlies spert šo soli, šī sekojošā lūgšana var kļūt par tavu personīgo lūgšanu:

“Kungs Jēzu, es pateicos Tev, ka miri pie krusta par manu grēku. Es apzinos, ka Tu man esi vajadzīgs. Lūdzu, piedod man manu grēku. Es nožēloju savu grēku. Kungs Jēzu, šodien es nolemju Tevi uzņemt. No šī brīža mana dzīve pieder Tev. Es lūdzu Tevi ienākt manā dzīvē. Es Tev uzticos. Pārņem Tu kontroli pār manu dzīvi. Bībelē teikts, ka ikviens, kurš Tevi uzņem, kļūst par Dieva bērnu. Es tam ticu. Paldies Tev, ka ienāci manā dzīvē, un ka drīkstu būt Tavs bērns. Āmen.”

Nav svarīgi, ka lūgšana ir izteikta tieši šādā veidā. Bet ir svarīgi, lai tu lūgšanā sacīto tiešām tā arī domā. Lēmumam par Jēzu ir jānotiek tavā sirdī.

Pēc tam, kad uzņemsi Jēzu savā dzīvē, Dievs tevi izmainīs no iekšienes uz āru. Tu domāsi un jutīsies citādāk. Dievs dos tev jaunu spēku tavai dzīvei. Katru dienu lasi savu Bībeli un paklausi Dieva Vārdam. Mēs priecāsimies saņemt no tevis kādu ziņu!

Iespējams, ka tev joprojām ir kādi neatbildēti jautājumi. Bet atceries – tev nav jāsaprot visas izpletņa funkcijas, lai spētu to lietot. Ārkārtas situācijā ir labāk vispirms paņemt izpletni, nevis domāt kā apmeklēt izpletņlēkšanas kursus. Tu vari pieņemt šo lēmumu pārāk vēlu un nesagatavoties mūžībai. Nekavējies ar lēmuma pieņemšanu uzticēties Jēzum. Tu taču nezini, cik laika tev vēl ir dots, lai pieņemtu šo lēmumu.

Glauben
Das Ziel unseres Lebens Wir setzen uns Ziele, die wir erreichen möchten. Kann es sein, dass wir uns... mehr  
Fragen über Jesus Christus
Hat Jesus behauptet Gott zu sein? Unter den religiösen Führern, die im Laufe der Geschichte eine große... mehr