Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Traktate

Prof. Dr. Werner Gitt

Кой е Творецът?

An verschiedenen Beispielen wird die Genialität der Schöpfung dargestellt. Als Wissenschaftler erklärt Prof. Dr. Werner Gitt, dass die unglaubliche Information, die in der ganzen Schöpfung steckt, einer intelligenten Quelle bedarf. Diese Quelle ist Gott selbst. Die Wissenschaft kann nur das "Was" analysieren, nicht aber das "Woher".

Das "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde" der Bibel gibt uns eine Antwort auf die Frage nach der Herkunft des Lebens. Der Gedanke, Gott hätte durch Evolution geschaffen (die so genannte "Theistische Evolution"), untergräbt die Autorität der Bibel und ist mit dem christlichen Glauben unvereinbar. Die Bibel zeigt deutlich, dass Jesus der Schöpfer ist. Jesus hat die Menschen geschaffen und liebt sie hingebungsvoll. Darum lädt Jesus dazu ein, diese Liebe anzunehmen.

Dieses Traktat eignet sich besonders gut zur Weitergabe an suchende Menschen!

8 Seiten, Best.-Nr. 123-8, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Кой е Творецът?

Светът, който наблюдаваме

Ако надникнем в света на живите същества, ще забележим една изключителна сложност и целенасочен замисъл в тяхния живот и поведение: Кашалотът е морски бозайник, който е в състояние да прониква до 3000 м. дълбочина в океана без каквато и да е опасност за живота му; пъстрият кълвач удря с клюна си по дървото много силно, без да получава сътресение в мозъка.

От напълно развитата функционална способност на органите (сърце, черен дроб, бъбреци) зависи до голяма степен преживяемостта на организма. Недобре развити или полуразвити органи нямат стойност. Привържениците на еволюционизма трябва да знаят, че за еволюционната теория понятието “цел” е непознато и чуждо.

Прелетните птици разполагат с “автопилот”, който е в състояние, независимо от природните условия, да ги доведе с точност до желаната цел. Напр. птицата “златиста булка” за презимуване прелита от Аляска на Хавайте. Необходимата за това разстояние от 4,500 км. енергия се намира в 70 гр. телесна мазнина, с която птицата разполага. Освен това тя има и 6,8 гр. резервна мазнина, в случай на насрещен вятър или евентуални други препятствия.

Вътрешността на охлювната черупка на наутилуса е разделена на множество камерки, които в зависимост от дълбочината, на която той се намира, се изпълват с толкова количество газ, за да може да се достигне желаната дълбочина. Съвременните подводници изглеждат недодялани и несъвършени в сравнение с това морско животинче, което живее нормално на дълбочина 400 метра, но нощем излиза на 100 м. дълбочина да си търси храна.

Някои бактерии притежават протонни “електромотори”, благодарение на които могат да се придвижват напред-назад. На едно невъобразимо малко пространство от шест милиардни части от кубическия милиметър коли-бактерията притежава шест такива биологични “мотори”, собствена “електроцентрала” за производство на енергия, компютърна система и голямо количество “химически фабрики”.

Живата клетка в човешкия организъм е многократно по-сложно и гениално устроена в сравнение с която и да било създадена от човека машина. В тази клетка протичат едновременно хиляди химични процеси, чудесно хармонизирани както във времето, така и по отношение на тяхните функции.

В ДНК-молекулите на живите клетки се намира най-високата информационна плътност, известна до сега в природата. Ако ДНК материал с големина на главичката на топлийка би се дешифрирал, то с него ще се изпълнят 15 милиарда дневници, които подредени един върху друг, ще образуват кула висока 200 милиона километра. Това разстояние е 500 пъти по-голямо от разстоянието от Земята до Луната, което е само 384,000 км.

Във Вселената има приблизително 1025 броя звезди (това е единица с 25 нули). Човешкият живот няма да стигне, за да се изброят само. Ако разполагаме с най-мощният компютър, който може да извършва 10 милиарда изчислителни операции в секунда, то на този компютър са му необходими 30 милиона години, за да преброи звездите във Вселената.

От тези няколко примери всеки мислещ човек трябва да си постави въпроса за произхода на тази гениална мъдрост в строежа на Вселената. Приеманата от мнозина днес еволюционна теория не може да даде отговор на този въпрос, тъй като за нея всичко е материя – дори гигантската информация в клетките, душата и съзнанието. Законите на информатиката учат, че информацията е нещо нематериално и тя трябва да има интелигентен източник, т.е. един Създател, Който притежава воля. Изразената интелигентност и мъдрост в творението са поразителни. Това ни задължава да направим извода, че творението трябва да има свой Творец. Поставя се въпроса:

Къде да намерим задължителния отговор?

Чрез методите на природните науки е възможно да се изследват само количествените и качествени показатели на обикалящата ни среда в рамките на пространството и времето. Науката може да отговори само на въпроса “какво е”, но не и на въпроса “от къде е”. Отговорът на втория въпрос е извън възможностите на човешките усилия и този отговор може да бъде даден само от Твореца. Но къде Творецът дава този отговор, къде се открива Творецът ? В Библията, в Корана или в други някои книги ? Не е възможно всички религии да са вярни, по простата причина, че те се различават една от друга и че дават противоречиви отговори на този въпрос. Логичният извод е, че или всички религии са погрешни или че само една единствена е вярна. Важен критерий, за да се покаже коя е истината, са изпълнените пророчества. Библията е единствената книга, в която по неоспорим начин може да се докаже, че дадените 3,268 пророчества са се изпълнили точно и в определеното време. Библията е най-изтъкнатата и уникална книга в сравнение с всичко, което е написано. Ето защо за мен Библията е Божието Слово към нас човеците. Още в първите си думи Библията ни дава отговор на въпроса кой е Творецът: “В началото Бог сътвори.” Това напълно съвпада с поставеното по-горе изискване за съществуването на интелигентен Творец.

Кой е Творецът?

Бог е вечно съществуващият. Той е бил преди още да се появи пространството, времето и материята. От първия стих на Библията се добива впечатлението, че единствено Бог Отец е Творец. Но малко по-нататък четем: “Да създадем човека...” (Битие 1, 26). Святият Дух също участвува, което личи от втория стих в Библията: “И Божият Дух се носеше над водата”. В Библията не се казва всичко наведнъж. Често тя ни информира постепенно, стъпка по стъпка. В Новия Завет въпросът относно кой е Творецът се развива по-подробно. Така в Първото послание до Коринтяните 8, 6 се казва ясно, че Исус Христос участва в творческия акт: “За нас има само един Бог – Отец, от Когото е всичко, и ние предназначени за Него, и един Господ – Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него”.

Еврейската дума “Елохим” в Битие 1, 1 за Бога като Творец е в множествено число. Това нещо можем по-добре да разберем чрез един пример от обикновения живот: Пътуваме със семейството си на гости при приятели. Наближава време да се прибираме. Тогава аз като баща и шофьор казвам на моите хора. “Нека да си тръгваме”. Въпреки че говоря в множествено число, означава все пак, че само аз ще седна зад кормилото и ще карам колата. Останалите от семейството ми са също в колата – те пътуват също, но активният, който кара колата, съм аз.

Чрез тази обикновена картина може да се добие представата кой е Творецът. Чрез Исус Христос Бог е създал света. За това се говори ясно и в посланието до евреите 1, 1. В първата глава на евангелието на Иоан също се казва, че всичко, което съществува, чрез Него е станало: “Всичко това стана чрез Него (т.е. чрез Словото, Което е Исус), и без Него не е станало нищо от това, което е станало” (И. 1, 3).

Исус Христос е Творецът

За творческата дейност на Исус четем и в Колосяни 1, 16-17: “Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е пред всичко и всичко чрез Него се сплотява”. Във видимият материален свят няма нищо, което да не е създадено от Исуса. Гигантската Вселена с безбройните галактики, както микроскопският строеж и процесите в една жива клетка или строежът на атома – всичко това е сътворил Христос. Той е не само Творецът на микро- и макрокосмоса, но Той притежава и върховна власт над всичко.

Освен това чрез Исуса е сътворено и всичко онова, което е невидимо за нас. Той е създал безбройните небесни същества, които Библията нарича Ангели. Както цялото Творение е многообразно и в него владее порядък и хармония, така и в невидимият свят владее ред и хармония, говорейки се за престоли, господства, власти и сили.

Исус е не само Творецът, но Той се грижи и за запазването на този свят. В Него всичко се държи. След сътворението светът не е оставен сам на себе си, но чрез мощното Си слово Христос държи този свят. Ето защо ние не трябва да се плашиме от космически катастрофи или изстиване на Слънцето. Исус ще поддържа света до Неговото Второ идване.

Човекът не е дошъл на този свят случайно чрез игра на лотария, както нобеловият лауреат Жак Моно мислеше, но ние сме създадени с определена цел и смисъл – отново да отидем при Исуса ! Ако не постигнем тази цел, то ние пропиляваме живота си.

Старият Завет говори за Христос като Творец

В Притчи 8, 22-24+30 се казва: “Господ Ме имаше в началото на пътя Си, като първо от древните си дела; от вечността бях поставена, от начало, преди създаването на Земята. Родих се, когато не съществуваха бездните...тогава аз бях при Него като майстор.” Думата “майстор” насочва за творческия акт на Христос при Творението. Стих 26 от 102 псалом се повтаря отново в посланието до евреите 1, 10 и се отнася също за Христос: “В началото, Ти, Господи си основал земята и небесата са дело на Твоите ръце”.

Как Творецът е създал света ?

Библията ни открива как е станало сътворението на Вселената и какви методи е използувал Творецът. Той е творил чрез:

 • Своето Слово (Пс. 33, 6; И. 1, 1-4)
 • Своята сила (Иеремия, 10, 12)
 • Своята мъдрост (Пс. 104, 24; Кол. 2, 3)
 • Своята воля (Битие 1, 26; Откр. 4, 11)
 • Сина Божий (И. 1, 1-4 и 1, 10; Кол. 1, 15-17)
 • Творил е без изходен, наличен материал (Евр. 11, 3)
 • Творил е според мъдростта на Исуса (Мат. 11, 29; И, 10, 11)

Тези фактори са действували в продължение на шест творчески дни. Това не може да се обясни със съществуващите природни закони, а единствено чрез вяра. Природните закони регулират процесите в света, но те не са причината за появата на света, а резултат от творението.

Какво е Христос за нас?

Той е основата, върху която ние можем да градим живота си. Една спестовна каса имала следната реклама за себе си: “На тази каменна основа можете да строите”. За Христос можем действително да кажем: “На този фундамент вие можете да градите живота си”. Върху Христос се основава всичко: Творението, Библията, вярата, спасението, мирът, надеждата, пътят към Отец, целта на живота.

Христос е непоклатимата твърда скала (1 Кор. 10, 4), върху която се разбиват всички създадени човешки мъдрости и системи. Когато Бог казва: “Ще унищожа мъдростта на мъдрите” (1 Кор. 1, 19), то това става върху скалата Христос. Тук се разбиват всякакви идеологии, безбожия и еволюционни учения. Също и представителите на тези идеологии и системи ще трябва да прегънат един ден колената си пред Този Господ (Фил. 2, 10), макар те днес така упорито да отхвърлят Твореца и Спасителя на човека.

Защо еволюционната теория е толкова опасна?

Еволюционната теория не само ни предлага една погрешна представа за света, но тя не ни дава и никаква надежда. Това е изразил много сполучливо немският писател Жан Паул (1763-1825) в своя роман “Зибенкез”: “ Няма Бог...съществува само безмълвното нищо ! Студена вечна необходимост ! Безумна случайност...Как всеки е така самотен в необятната гробница от мъртъвци на Вселената!”

Еволюционната теория твърди, че може да обясни произхода и съществуването на света без Бога. По този начин тя кара човека да бъде безбожник, а с такова едно атеистично мислене и поведение, човек според Христос, ще отиде в ада: “А който не повярва, ще бъде осъден” (Мк. 16, 16). Някои твърдят, че Бог е творил чрез еволюцията като метод. Ако Бог би творил чрез еволюцията, то тогава:

 • нямаше да има първата човешка двойка
 • нямаше да има грях, тъй като “агресията е
  двигателят на еволюцията” (И. Айлс)
 • тогава Бог щеше да използува смъртта като
  творчески метод
 • тогава и спасението чрез Исуса нямаше да има
  никакъв смисъл.

Тези факти показват, че т.н. “теистична еволюция” обезсмисля Библията в нейното основно съдържание и по този начин я отхвърля. Ето защо такава една погрешна идея трябва да бъде категорично отхвърлена.

Великата мисъл!

Ние видяхме, че Исус Христос е Творецът на всичко. Той е Вечносъществуващият и е Властелин на Небесното царство. Нему е дадена всяка власт на небето и на земята (Мат. 28, 18). Можем ли да проумеем такова велико нещо ? Човекът от кръста на Голгота и Творецът на света и на живота, е една и съща личност ! Поради неизмеримата си любов към нас, без да се съпротивява, Той бе разпънат на кръста, за да бъдат отворени за нас вратите на небето. Който не вярва в това и го отхвърля, такъв губи всичко. “То как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно такова велико спасение” (Евр. 2, 3). Който приема Него, печели всичко. “Който слуша Моето Слово, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот... и е преминал от смърт към живот” (И 5, 24).

Помолете Господ Исус за прощение на всички ваши грехове, за да можете да устоите на съда. Приемете Го като ваш личен Творец и Спасител и Го следвайте.

Проф. д-р инженер Вернер Гитт