Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Niederländische Verteilschriften

 Share

Wilhelm Pahls

Het geheimenis – Van een vervuld leven

– Rat und Hilfe für Christen –

Wilhelm Pahls war schon einige Jahre im Glauben, als er auf ein Geheimnis stieß. Bei einer Evangelisation litt er darunter, dass nicht mehr Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Doch Gott machte ihm klar, worauf es ankam: „Lieber Leser, ich habe es nicht nur gelesen oder gehört, sondern ich habe es wirklich erfahren: Das Geheimnis eines gesegneten Lebens liegt in der Hingabe! [...] Wenn du Ihm deine Sünden bringst, dann wird dein Leben neu. Du wirst gerettet und ein Kind Gottes. Wenn du Ihm dein Leben bringst, dann werden andere Leben neu. Dann werden andere gerettet und Kinder Gottes.“

4 Seiten, Best.-Nr. 501-27, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


 Het geheimenis Van een vervuld leven

Ik zou graag met je willen praten over een heel mooi onderwerp. Het gaat over het geheimenis van een gezegend leven als christen.

Vele jaren geleden had ik een ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik was al enkele jaren een christen. Een goed evangelisatieboekje had mij de ogen geopend. Ik had mijn zondige, verloren staat erkend en heel bewust voor Jezus Christus gekozen. Hij zou voortaan het middelpunt van mijn leven zijn. Ik wilde Hem toebehoren, ik wilde Hem dienen en vrucht dragen voor de eeuwigheid.

En toen kwamen de jaren waarin ik er nog meer naar verlangde om door God gebruikt te worden. Van een speciaal moment dat mijn leven heeft veranderd, zou ik nu willen vertellen:

Ik was uitgenodigd als spreker voor een meerdaagse evangelisatiebijeenkomst. De eerste dagen lagen al achter me. Ik leed eronder dat we niet veel meer heel concrete gebedsverhoringen ervoeren en dat er niet veel meer mensen tot een levend geloof kwamen in Jezus Christus. Had Jezus niet gezegd (Mattheüs 3:10): “Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.” Er kwamen vele vragen in mij op.

Plots werd ik me bewust van het eigenlijke obstakel in mijn leven. Toen begon een urenlange gebedstijd met de Heere, uren aan welke ik graag terug denk. Oh, hoe goed is het dat God onze zwakke punten kent! Zijn vergevende genade laat ons telkens weer toe om een nieuw begin te maken. Sinds die tijd ligt er een vergeeld briefje in mijn Bijbel. Ik heb het vaak weer ter hand genomen om opnieuw te lezen wat ik toen heb opgeschreven.

Enkele dingen die op dit briefje staan, zou ik hier willen benoemen:

Wat in mijn leven niet meer gevonden moet worden: onreine gedachten, buitensporigheid, hebzucht, liefde voor geld, haat, twist, ruzie, jaloezie, woede, ergernis, trots, opschepperij, onbuigzaamheid, graag opgemerkt worden, graag de baas spelen, graag de aandacht trekken van anderen en het verlangen om geprezen te worden. Van de fouten en het falen van anderen liever spreken dan over hun goede kanten. Jezelf beter voordoen dan je in werkelijkheid bent.

Ongezeglijkheid, eigenzinnigheid, egoïsme, ongepaste genegenheid en vertrouwelijkheid tegenover het andere geslacht, oneerlijk en frauduleus gedrag, omzeilen of verdraaien van de waarheid, overdrijving of afzwakking. Neiging naar luiheid. Gebrek aan interesse in de redding van andere mensen.

Kort daarna schreef ik op de achterkant van het briefje: God moet altijd de gelegenheid krijgen om met mij over deze dingen te praten. Er zijn zeker ook nog andere dingen in mijn leven die Hij mij wil laten zien en die ook veranderd moeten worden. Ik zou zoveel van de Heere Jezus willen houden, dat ik echt niet meer anders kan dan Zijn wil te doen. Hij heeft toch gezegd (Johannes 14:15): “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.” En Johannes heeft gezegd (1 Johannes 5:3): “En Zijn geboden zijn niet zwaar.”

Ik wil mezelf steeds weer afvragen: Zou Jezus ook dat doen, wat ik voorheb te doen? Als Hij het doen zou, dan wil ik het ook doen.  Als Hij het niet doen zou, dan wil ik het ook niet doen. Als ik niet in Zijn wil leef, kan ik niet verwachten dat Hij mij gaven geeft en als Zijn werktuig gebruikt. Ik zou uiteindelijk zelfs het Doel kunnen missen.

Mijn leven moet toegewijd zijn aan God: elk uur, elke dag!

Ondertussen zijn vele jaren voorbij gegaan, gezegende jaren: in veel situaties mocht ik Gods werken ervaren. Ik heb mogen meemaken hoe vele mensen tot een levend geloof in Jezus Christus zijn gekomen. De beslissing die ik toendertijd gemaakt heb, was voor mij de op één na belangrijkste beslissing in mijn geloofsleven. Vandaag de dag kijk ik met grote dankbaarheid daarop terug. Ik verheug mij telkens weer daarover dat Jezus mij destijds ‘het geheimenis van een gezegend leven’ op zo’n eenvoudige manier heeft laten zien.

Beste lezer, ik heb het niet alleen gelezen of gehoord, maar ik heb het echt meegemaakt: het geheimenis van een gezegend leven ligt in de toewijding! Daar ben ik van overtuigd! Een gelukkig, vervuld en gezegend leven als christen kunnen we alleen maar leiden als we ons volledig overgeven aan Jezus Christus, Hem van ganser harte volgen en Hem gehoorzaam zijn.

God maakt ook bij jou geen uitzondering! Hij wacht op jou en op jouw beslissing. Denk alsjeblieft eens na over het volgende :

  • Als je je zonden tot Hem brengt, dan wordt jouw leven nieuw. Je wordt gered en een kind van God.
  • Als jij Hem jouw leven brengt, dan worden andere levens nieuw. Dan worden anderen gered en kinderen van God.

God zal je zegenen en je gebruiken, je zult een zegen zijn voor anderen. Daartoe nodigt Jezus ook jou vandaag uit.

Wilhelm Pahls

Glauben
Gott ist Liebe Sonntag, 09.10.2022, 16.00 Uhr Thema: Gott ist Liebe Seidenstickerhalle... mehr  
Fragen über Jesus Christus
Hat Jesus behauptet Gott zu sein? Unter den religiösen Führern, die im Laufe der Geschichte eine große... mehr